Konverzi dokumentů z podoby elektronické do podoby listinné doporučujeme provádět v případě doručení závažnějších dokumentů zasílaných úřady nebo soudy do datových schránek. Prosté vytisknutí tohoto dokumentu nelze považovat za plnohodnotnou listinu. Dokument je třeba v prostředí datové schránky odeslat do tzv. úschovny a pak navštívit s doručeným kódem notářskou kancelář k provedení konverze, tedy ověřeného listinného dokumentu.

33

31