Postup založení

  • Sepisuje se zakladatelská listina (jeden zakladatel) nebo společenská smlouva (více zakladatelů).
  • Po sepsání zakladatelských dokumentů je nutné si vyřídit živnostenské oprávnění a složit základní kapitál do banky, kterou jste si zvolili. Výpis z živnostenského rejstříku a potvrzení o složení základního kapitálu se musí donést zpět do naší kanceláře.
  • Provádíme přímý zápis společnosti do obchodního rejstříku.

Co si vzít s sebou a co si rozmyslet

  • Doklady – při založení společnosti musíte mít občanský průkaz (případně jiný průkaz totožnosti). Výpis z katastru nemovitostí či výpis z evidence rejstříků trestů vyhotovíme u nás v kanceláři prostřednictvím služby Czech POINT.
  • Zvolte si předem název společnosti, název se nesmí shodovat. Průchozí názvy můžete prověřit na justice.cz.
  • Musíte si zvolit sídlo společnosti ( v zakladatelském dokumentu stačí jméno obce, v zápisu do rejstříku už musí být přesná adresa). Je nutné mít souhlas vlastníka nemovitosti s ověřeným podpisem.
  • Do zakladatelského dokumentu je třeba uvést, co bude předmětem podnikání společnosti.

Nejčastější dotazy

Jak dlouho založení společnosti trvá?

  • Od sepsání zakladatelského dokumentu jen několik dní. Při včasném doložení výpisu z živnostenského rejstříku a potvrzení banky o vkladu i následující den – vzniká zapsáním do obchodního rejstříku.

Kolik musí být základní vklad?

  • Společnost se dá založit už od jedné koruny, při více společnících to však vůbec nedoporučujeme a při jednom zakladateli doporučujeme vyšší částku, vzhledem k počátečním výdajům, které bude společnost mít.

Jaká je odměna notáře?

  • Odměna notáře se řídí podle aktuálního ceníku notářské komory ČR.

 

Změna nebo zrušení společnosti

  • Ke všem zásadním změnám je třeba sepsat notářský zápis

Přehled nejčastějších změn:

  • Změna názvu společnosti
  • Změna sídla
  • Změna předmětu podnikání
  • Změna podílu ve společnosti
  • Změna výše základního kapitálu
  • Změna společenské smlouvy
  • Změna stanovená zákonem

Co potřebujete k uskutečnění změn

  • V případě změny názvu si zvolte předem nový název společnosti, název se nesmí shodovat s jinými společnostmi. Průchozí názvy můžete prověřit na justice.cz.
  • Při změně sídla společnosti je nutné vědět přesnou adresu sídla a mít souhlas vlastníka nemovitosti s ověřeným podpisem.
  • Při rozšíření předmětu podnikání je možné vše nejdřív vyřídit na živnostenském úřadě a až pak doplnit zakladatelský dokument a provést zápis do obchodního rejstříku.
  • Při změně či převodu obchodního podílu je potřeba souhlas ostatních společníků a je nutné vědět komu a za jakou cenu chcete podíl převést.
  • Při změně jednatele není nutná přítomnost předchozího majitele, novému jednateli stačí pouze občanský průkaz.

Nejčastější dotazy

Jak dlouho trvá zavedení změn?

  • Zápis může být proveden ihned po dodání podkladů a sepsání potřebných listin.

Co potřebujete na zrušení společnosti?

  • Společnost se ruší likvidací. Je nutné určit k jakému dni se společnost ruší a kdo bude likvidátorem (může být i jednatel nebo společník). Zrušení se zapisuje do obchodního věstníku.

Jaká je odměna notáře?

  • Odměna notáře se řídí podle vyhlášky č. 196/2001 Sb. o náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory ČR (notářsky tarif).

 

 

50

48