Postup založení

  • Založení společenství vlastníků jednotek (bytové i nebytové prostory) je závislé na tom v jakém právním režimu se nacházejí. V každém případě je však potřeba sepsat notářský zápis.
  • Pokud budete mít představu o stanovách společenství, je nutné tyto stanovy notáři předat předem, aby je s Vámi mohl zkonzultovat. Stanovy může připravit notář. Žádné vzorové stanovy pro společenství zákonem určeny nejsou.
  • Založení společenství je možné i v kanceláři notáře, případně na jakémkoliv jiném vhodném místě.
  • Po sepsání notářského zápisu o společenství a dodání dalších potřebných písemností je možné společenství zapsat do rejstříků společností.

Co si vzít s sebou a co si rozmyslet

  • Doklady – při založení společnosti musíte mít občanský průkaz (případně jiný průkaz totožnosti). Výpis z katastru nemovitostí či výpis z evidence rejstříků trestů vyhotovíme u nás v kanceláři prostřednictvím služby Czech POINT.
  • Název společenství musí obsahovat slova „společenství vlastníků“ a označení domu, pro které společenství vzniklo.
  • Sídlo společenství by mělo být v domě, pro který vzniklo.
  • Statutárním orgánem společenství je výbor nebo to může být jen předseda společenství vlastníků jednotek.

Nejčastější dotazy

Jak dlouho založení společenství trvá?

  • Po dodání všech potřebných dokumentů, může být zápis do rejstříků společenství proveden již následující den.

Jaká je odměna notáře?

  • Odměna notáře se řídí podle vyhlášky č. 196/2001 Sb. o náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory ČR (notářsky tarif).

 

50

48