Každý notář je pověřován příslušným okresním soudem, aby prováděl úkony v řízení o pozůstalosti. Pověřování se provádí na základě rozvrhu, který pro každý kalendářní rok vydává předseda příslušného krajského soudu. V jednotlivých okresech může být stanoven systém časový, v němž jsou notáři jsou pověřováni podle data úmrtí nebo narození zůstavitele, nebo systém obvodový – každému notáři jsou přiděleny určité obce.

Při projednání dědictví má notář postavení soudu.

33

31