Nejjistější a současně nejrychlejší prostředek, jak dosáhnout splacení dluhu, který nebyl řádně splacen.

Typy notářských zápisů:

  • notářský zápis o dvoustranném právním jednání (např. půjčka), tj v případě, kdy dlužník svolí k vykonatelnosti
  • notářský zápis o uznání dluhu a svolení k vykonatelnosti – lze ho sepsat jen s dlužníkem
  • dohoda se svolením k přímé vykonatelnosti

Sepsání těchto notářských zápisů je vhodné využívat vždy, když se půjčují peníze (vznik dluhu). V té době je totiž dlužník ochoten notářský zápis podepsat, později to již může odmítnout.

Jaké jsou hlavní výhody těchto notářských zápisů?

  • Při řádném nesplnění dluhu lze notářský zápis okamžitě použít pro nařízení exekuce
  • Časová úspora – bez notářského zápisu může začít až několikaletý soudní spor, po jehož skončení už nebude mít dlužník žádný majetek
  • Finanční úspora - za podání žaloby na splnění dluhu činí soudní poplatek 5% z žalované částky, zatímco za sepsání notářského zápisu, který už umožňuje exekuci, je to částka nižší

33

31