Při ověření podpisu notář ověřuje, že osoba listinu před ním podepsala nebo svůj podpis uznala za vlastní.

Aby mohl být podpis ověřen, musí být vždy přítomna osoba, jejíž podpis má být ověřen, a tato osoba se musí prokázat platným úředním průkazem (potvrzení o ztrátě občanského průkazu bez fotografie není dostatečné), nebo její totožnost musí být potvrzena dvěma svědky, kteří se musí prokázat platnými úředními průkazy.

Notář nemůže ověřovat podpisy na listinách, které jsou pořízeny v jazyce, který notář neovládá.

V případě, že listina, na níž je ověřován podpis, má být použita v zahraničí, je třeba tuto skutečnost ověřujícímu sdělili. V takovém případě je totiž nutné, aby podpis ověřil notář osobně.

33

31