Při prodeji nebo koupi nemovitosti, Vám naše kancelář pomůže sepsat kupní smlouvu a také převzít kupní cenu do notářské úschovy, aby byl zajištěn bezpečný způsob úhrady kupní ceny.

K sepsání kupní smlouvy potřebujete znát osobní údaje  účastníků smlouvy a mít dohodnuty základní smluvní ujednání. Další potřebné doklady, jako je výpis z katastru nemovitostí nebo kopii katastrální mapy obstará naše kancelář.

Uzavírá se smlouva o úschově a kupní smlouva. Kupní smlouva obsahuje zpravidla  podmínku, že kupní cena bude převedena na účet úschov notáře. Po převodu kupní ceny na účet úschov podává naše kancelář na základě plné moci návrh na vklad, přičemž prodávajícímu je kupní cena vyplacena až po nabytí vlastnického práva kupujícím. Vše potřebné tak může být pro účastníky smlouvy vyřízeno při jednom jednání.

Převod jde zrealizovat i v případě, kdy kupující financuje koupi z úvěru. V tom případě banka musí připravit zástavní smlouvu, na základě které bude dána nemovitost do zástavy.

33

31